Dovoz železa do základové desky

2019_04_18_Dovoz_zeleza